1.1.2
Logo don'ts

Hvordan logoet ikke må anvendes

For at logoet fremstår korrekt er det udelukket at bruge logoet som i nedenstående eksempler.

1.1.4
Logo minimum space

For at sikre, at Dansanis logo altid gengives klart og tydeligt, er der defineret en frizone omkring logoet. Formålet er, at grafik, billeder eller tekst ikke står for tæt på logoet.

Frizonen hele vejen rundt om logoet er et felt, der minimum svarer til D’et i Dansani.

1.2.1
Logo minimum space

For at sikre, at Dansanis logo altid gengives klart og tydeligt, er der defineret en frizone omkring logoet. Formålet er, at grafik, billeder eller tekst ikke står for tæt på logoet.