5.0
Grafiske elementer

Vi arbejder med to grafiske elementer – en boks, der består af tynde streger samt splashes til brug ved fremhævelser.

Den grafiske boks kan anvendes på både billeder og på flader. Boksen er med til at skabe dybde og struktur samt variation i det grafiske udtryk. Figuren er abstrakt og kan ses som både en lukket eller åben kasse. Den er designet ud fra tanken om Create your personal space og kan derfor både vendes og ses på flere måder.

Den grafiske boks og stregerne bruges primært ovenpå rolige billeder eller som ren grafik på Dansanis farvefelter, hvor man har behov for en enkel måde at krydre kommunikationen på. Den er et redskab som er med til at binde identiteten sammen

 

5.1
Regler for brug af boks uden tekst og billede

Boksen kan anvendes uden tekst og billeder ved særlige eksekveringer som fx messestande, eller ved trykteknikker som prægning eller lignende.

Det er muligt at fjerne stregen omkring boksen, hvis resten af boksens elementer placeres i et område, som i sig selv danner en firkant. Det kan eksempelvis være en væg, et vindue eller lignende.

5.2
Grafisk boks med tekst

STREG
Stregtykkelse på alt materiale under A3 format (297x420mm) skal altid være 1pt.

SKALERING
Ved brug af større formater end A3 format (297x420mm) så tager du udgangspunkt i A4 eller A3 skabelon og forstørrer herefter alle elementer op.

5.3
Grafisk boks specifikation

Placering af overskrift udgør 2 gange bogstavet ”C”. På næste side vises systemet i brug på otte forskellige moduler. Her gælder samme regel.

5.4
Grafisk boks system 8 moduler

Det er muligt at placere tekst i boksen på flere forskellige måder. Dog skal det være på en af de otte viste måder til højre.

Teksten Create your personal space i en overskrift skal altid stå i Dansani Blue eller negativ

5.5
Grafisk boks i brug

5.6
Grafisk boks placering

DEN GRAFISKE BOKS
Den grafiske ”lukkede” bruges primært til branding kommunikation og placeres altid centralt i billedet, uanset om billedet er høj- eller bredformat.

MARGIN
Det er vigtigt, at luften fra formatets kant ind til billedet som minimum er den samme fra billede til grafisk boks. I tilfælde af bredformat centreres boksen og minimumsafstanden vurderes ud fra top og bund.

SKALERING
Billede og grafisk boks kan skaleres op i størrelse, så længe man er opmærksom på, at luften mellem formatets kant og billedet og billedet og grafisk boks er korrekt tilpasset OG at grafisk boks er centreret. Der kan også skaleres ned, og her gælder samme regler.

En vigtig detalje i skaleringen er at stregtykkelsen skal være 1 pt. Hvis formatet er højere end A3-format (297×420 mm), skal du følge anvisningerne i punkt 5.7.

GRAFISK BOKS ANVENDELSE
Her er det muligt at bruge en af de otte boks-moduler.

Den grafiske boks skal altid være i hvid.

Hvis billedet i baggrunden er rodet eller for lyst, så kontrasten mellem billede og boks ikke fungerer eller er tydelig nok, skal Dansani Blue anvendes hen over billedet.

 

5.6.1
Grafisk åben boks med tekst

STREG
Stregtykkelsen på alt materiale under A3-format skal altid være 1 pt.

SKALERING
Ved brug af større formater end A3 tages udgangspunkt i i A4 eller A3-skabelon, og alle elementer forstørres.

Bruges i de tilfælde, hvor billedet skal sælge varer (Annoncer, plakater, A-stander, roll-ups etc.). Se punktet Kommunikation for inspiration.

5.6.2
Grafisk åben boks specifikation

Øverste streg i den åbne boks rammer altid underkanten af overskriften. Venstre streg i boksen rammer altid forkanten af overskriften.

5.7
Grafisk åben boks overblik

STREG
Stregtykkelse på alt materiale under A3-format skal altid være 1 pt.

Stregfarven skal altid være i blå eller hvid

SKALERING
Ved brug af større formater end A3 tages udgangspunkt i i A4 eller A3-skabelon, og alle elementer forstørres.

5.8
Grafiske elementer

GRAFISK ELEMENT
Der er udviklet fire forenklinger af den grafiske boks. Disse kaldes grafiske elementer. Elementerne kan anvendes på rene farveflader eller hvid baggrund. De må kun bruges til ”breaker”-opslag som indledning, kategorisider og inspirationssider, dvs. opslag som har meget lidt indhold. De skal anvendes sofistikeret og binder indholdet sammen.

SKALERING
Her er det muligt at skalere det grafiske element op og ned afhængigt af format.

Se punkt 5.2 for uddybende regler.

Ved anvendelse af rene farveflader kan både de primære og sekundære farver anvendes.
Enten som en 100% farve eller en procentvis andel af farven.

5.9
Splash

Splashes bruges til at fremhæve specifikke informationer, som er ekstra vigtige i det pågældende materiale.

KAMPAGNE
Til kampagner bruges den blå splash med centreret tekst.


GENEREL BRUG
Den sorte splash er til generel brug på print, hvor f.eks. en nyhed skal fremhæves. Her er teksten også centreret.