6.0
Kommunikation

Implementering af design

For at sikre en gennemført brand-kommunikation anvendes designmanualens forskellige elementer i praksis på de tidligere beskrevne måder. I det følgende vises eksempler på, hvordan designet implementeres på print.

 

6.1
Katalogforsider

På forsider af kataloger bruges den åbne ramme som vist her. Det bærende billede bryder rammen og går til papirets kant. På den måde får billedet mere plads samtidig med, at det overordnede udtryk bevares.

6.2
Annoncer