Product added to basket

Om Dansani

Leverandører

Code of Conduct

Dansani "Code of Conduct" er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem Dansani og vores leverandører. Spillereglerne skal sikre, at alle vores produkter fremstilles på en måde, så vi lever op til vores målsætning om at handle ansvarligt over for alle grupper af interessenter.  

Vi bestræber os på at etablere et langvarigt samarbejde med vores leverandører til gensidig fordel for begge parter, og i forbindelse med indgåelsen af aftaler er konstruktiv dialog med leverandørerne en del af processen.

Dansani anerkender FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948) og International Labor Organizations otte kernekonventioner om grundlæggende arbejdstagerrettigheder (1998). Vores "Code of Conduct" er baseret på disse internationale standarder, og vi forventer, at vores leverandører lever op til dem.

Dansani anerkender også Verdenshandelsorganisationens (WTO) retningslinjer og anbefalinger, og vi foretrækker derfor, alt andet lige, leverandører fra lande, der er medlem af WTO.

Medarbejdere

– menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

Kravene i vores "Code of Conduct" er baseret på kernekonventionerne i ILO's deklaration om grundlæggende arbejdstagerrettigheder

  • Samtlige leverandører til Dansani koncernen skal sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere.

  • Medarbejderne skal have frihed til at organisere sig og ret til kollektive forhandlinger i overensstemmelse med gældende love.

  • De almindeligt gældende nationale eller lokale love vedrørende beskæftigelse skal gælde for medarbejderne.

  • Arbejdstiden skal gensidigt aftales mellem virksomheden og medarbejderne.

  • I virksomheder med organiserede fagforeninger bør arbejdstiden defineres gennem kollektiv overenskomst.

  • Alle børn har ret til en barndom og til en uddannelse.

  • Leverandører skal sikre, at deres virksomhed ikke beskæftiger børn under 15 år eller børn under den undervisningspligtige alder.

  • Hvor national lovgivning tillader det, kan børn mellem 12 og 15 år udføre lettere arbejde nogle få timer om dagen under forudsætning af, at dette ikke skønnes at skade deres fysiske eller psykiske sundhed og udvikling, og ej heller forhindrer skolegang.

  • Dansani koncernen samarbejder ikke med leverandører, der diskriminerer.

  • Dansani koncernen samarbejder ikke med leverandører, der bruger tvungen arbejdskraft.

Dansanis målsætning er, at alle leverandører uden for EU skal bekræfte at de er bekendt med samt efterlever vores "Code of Conduct". Samtidig tilstræber vi at gennemføre og dokumentere audits på leverandører uden for EU.

 

 

 

Håndværk


Hver enkelt detalje i dit nye Dansani produkt er resultatet af godt håndværk. Vi udvælger nøje de rette materialer, som sikrer dig et produkt, du kan have glæde af i lang tid.

Læs mere om håndværk her