Product added to basket

Om dansani

Medarbejdere

Fra værdibaserede holdninger
til samfundsansvarlige handlinger

Dansani ønsker at behandle sine medarbejdere bedre end de fleste andre virksomheder. Det sker bl.a. ved at opretholde høje sikkerhedsstandarder på arbejdsmiljøområdet, vise omsorg for den enkelte og gøre en særlig indsats for at øge sundhed og sikkerhed på virksomheden, f.eks. ved at tilbyde sundhedstjek, bestræbe os på at reducere antallet af arbejdsulykker, begrænse brugen af kemikalier og forebygge nedslidning på grund af gentagne bevægelser.


Dansanis tiltag for et godt
arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel 

 • Vi praktiserer en medarbejderpolitik med vægt på arbejdsglæde, omsorg for den enkelte, trivsel, sundhed, sikkerhed og social ansvarlighed.

 • Alle nye medarbejdere gennemgår et introduktionsforløb i virksomheden, for at sikre en god start på ny opgaver, introduktion til virksomhedens holdninger og værdier, samt det positive i at møde sine nye kolleger.

 • Hensynet til arbejdsmiljøet er tænkt ind i vores bygninger i Haderslev - fx. i form af gulvbelægning, der skåner ben og fødder, mange og store vinduer med et naturligt lysindfald, der giver en god dagsrytme samt temperaturregulerede produktionshaller for at forebygge sygdom.

 • Vi arbejder konstant på at minimere støjgener i såvel produktion som administration.

 • Vi støtter sundhedsfremmende aktiviteter.

 • Maden i vores kantine indkøbes og tilberedes efter principper om sund ernæring.

 • Vi har en rygepolitik, hvor rygning ikke er tilladt indendørs.

 • Vi støtter op omkring en balance mellem arbejdsliv og privatliv. Hvis der i perioder er behov for det, tilbyder virksomheden en hjælpende hånd i form fleksible arbejdstider, nedsat tid, orlov eller om muligt, hjemmearbejdsdage.

 • Der afholdes månedlige personalemøder, hvor medarbejdere løbende informeres om økonomi og andre forhold.

 • Vi tager årligt på en fælles studietur for at søge faglig inspiration og styrke sammenholdet.

 • Vi tager et aktivt ansvar for at integrere personer, der har svære vilkår på arbejdsmarkedet, fx etniske minoriteter og personer med nedsat arbejdsevne.

 • Vi har en defineret seniorpolitik, der dels gør det nemmere for vores ældre medarbejdere at bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet, og dels sikrer at vi kan fastholde deres viden og kompetencer i virksomheden.

 • Ledende medarbejdere er trænet i at gennemføre omsorgssamtaler for bedre at kunne støtte medarbejdere med personlige kriser.

 • Vi foretager årligt en trivselsundersøgelse blandt medarbejderne for at sikre, at ledelsens opfattelse af trivslen på arbejdspladsen stemmer overens med de øvrige medarbejderes.

 • Vi anvender trivselsundersøgelsens resultater til at iværksætte forbedringer og nye indsatsområder.

 

Dansk design


Med Dansani får du smukke løsninger til badeværelset, skabt ud fra de tanker, der ligger bag dansk design, nemlig funktionalitet, enkelhed, naturlighed.

Læs mere om dansk design her