Product added to basket

 

 

Om Dansani

Miljø

Miljø- og klimapolitik

Dansani udvikler, fremstiller og markedsfører produkter til badeværelset. Samtidig med at vi fastholder vores mere end 25-årige tradition for kvalitet og godt håndværk, vil vi med udgangspunkt i sund forretningssans til stadighed vurdere og styrke vores miljø- og klimaindsats.

Vi vil

 • Udforme vores produkter, så deres miljøpåvirkning ved fremstilling, brug og bortskaffelse minimeres.

 • Anvende råvarer, vand og energi effektivt for at mindske vores påvirkning af miljøet.

 • Begrænse emissioner, affald og udledning fra vore aktiviteter.

 • Opretholde høje sikkerhedsstandarder for vores medarbejdere og fremme ansvarlige miljøholdninger inden for vores aktiviteter.

 • Samarbejde med vores leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere for at opnå bedre miljøstandarder.

 • Fortsat være opmærksomme på nye muligheder for at forbedre de miljømæssige kvaliteter af vores produkter og produktionsmetoder, ud over hvad der almindeligvis forventes.

Vores iværksatte
hensyn til miljø og klima

 • Vi har installeret bevægelsessensorer der minimerer det elforbrug der går til oplysning af kontorlokaler og udstilling.

 • Vi reducerer energispild til produktionsmaskiner.

 • Vi har øget isoleringsgraden og mindsket varmeforbruget i lagerhaller.

 • Vi genindvinder varmen i vores produktionshaller.

 • 95% af alt affald fra produktionen sorteres med henblik på genanvendelse.

 • Vi udarbejder et frivilligt affaldsregnskab for at minimere vores ressourceforbrug mest muligt.

 • Vi betaler en afgift til renovationsvirksomheder, der gør, at genanvendelig emballage kan genanvendes uden omkostninger for forbrugerne.

 • Vi minimerer brugen af pap og bruger genanvendeligt pap og genbrugspap til at emballere produkter.

 • Vi slukker pc'er og computerskærme, når de ikke er i brug.

 • Herudover arbejder vi løbende på at udvide og forbedre vores indsatsområder yderligere inden for miljø- og klimaområdet.

 

Håndværk


Hver enkelt detalje i dit nye Dansani produkt er resultatet af godt håndværk. Vi udvælger nøje de rette materialer, som sikrer dig et produkt, du kan have glæde af i lang tid.

Læs mere om håndværk her