Fleksibel hylde 39,6 cm med 2 glashylder 680 DKK
ShowerCorner hylde i blank rustfri stål, inklusiv krog 500 DKK
Medium hylde til konsol, 200x41,2 cm 5.735 DKK
Medium hylde til konsol, 100x41,2 cm 2.875 DKK
Medium hylde til konsol, 120x41,2 cm 3.450 DKK
Medium hylde til konsol, 160x41,2 cm 4.590 DKK
Hylde 10x20x11,1 cm, stål 100 DKK
Hylde med spyd, 35x14,5x3,2 cm 380 DKK
Hylde med spyd, 50x14,5x3,2 cm 400 DKK
Hylde med spyd, 70x14,5x3,2 cm 455 DKK
single-content-02
single-content-02
single-content-02
single-content-02
single-content-02