FNs Verdensmål

Dansani tilpasser sin strategi efter FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har identificeret fire mål, som gør det muligt for os at bidrage globalt på den mest givende måde, og vi arbejder løbende på flere af målene.

3 Sundhed og trivsel
7 Bæredygtig energi
8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
12 Ansvarligt forbrug og produktion

Dansani arbejder for at understøtte FN's verdensmål

I 2015 vedtog man på FN topmødet 17 mål for en bæredygtig udvikling for verden frem mod år 2030.
Med vedtagelsen af verdensmålene har verdens lande forpligtet sig til at nå 17 ambitiøse mål, der skal guide både rige og fattige lande i kampen for at bekæmpe ulighed, tackle klimaudfordringerne, udrydde fattigdom og sørge for bedre vilkår i form af sundhed, uddannelse, vækst og arbejde til alle. FN’s verdensmål er således udtryk for vores fælles globale ansvar og repræsenterer verdenssamfundets mål om at skabe en bedre verden.

SUNDHED OG TRIVSEL

Hos Dansani sigter vi efter at skabe og bevare sunde medarbejdere med høj trivsel. Det sker blandt andet ved at designe anstændige jobs, som ikke slider medarbejderressourcerne unødigt, selvom der skal skabes økonomisk vækst. Det undgår vi som arbejdsplads ved at reducere risici for mistrivsel, stress og sygefravær.

 • Vi tilbyder kantineordning, hvor der er fokus på sund kost og samvær på tværs af afdelingerne
 • Vi tilbyder sundhedsordning, hvor der er mulighed for individuel rådgivning og behandling
 • Vi støtter sundhedsfremmende aktiviteter som f.eks. løb og cykling
 • Vi har en rygepolitik, hvor medarbejderne opfordres til ikke at ryge
 • Vi tager årligt på en fælles studietur for at søge faglig inspiration, styrke sammenholdet og lave en fysisk aktivitet
 • Vi arbejder konstant på at minimere støjgener i såvel produktion som administration og har udarbejdet retningslinjer for at minimere støjgener i åbne kontorlandskaber
 • Vi har mange og store vinduer i både kontorer og fabrikslokaler med et naturligt lysindfald og LED belysning, for en god dagsrytme

BÆREDYGTIG ENERGI

Hos Dansani ser vi det som en selvfølge at tage ansvar for miljøet. Derfor iværksætter vi løbende forskellige tiltag, som er med til at mindske belastningen på miljø og klima.

Vores hovedfokusområder er at:

 • Udvikle vores produkter, så deres miljøpåvirkning ved fremstilling, brug og ikke mindst bortskaffelse minimeres
 • Designe kvalitetsprodukter baseret på stolte, danske håndværkstraditioner, som kan bruges i rigtig mange år. Ved at købe kvalitet spares miljøet for belastningen ved hyppig udskiftning
 • Anvende råvarer, vand og energi effektivt for at mindske vores påvirkning af miljøet
 • Begrænse emissioner, affald og udledning fra vores aktiviteter
  Opretholde høje sikkerhedsstandarder for vores medarbejdere og fremme ansvarlige miljøholdninger
 • Forbedre vores miljøindsats i samarbejde med vores medarbejdere, leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere

ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Vi sikrer et optimalt psykisk og fysisk arbejdsmiljø for medarbejdere, herunder arbejder vi målrettet for at øge sikkerheden og undgå arbejdsulykker.

 • Vi inkluderer medarbejdere fra alle samfundslag og kan præstere mange forskellige etniske kulturer i vores organisation
 • Vi ansætter mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i f.eks. fleksjob og andre former for skånejob
 • Dansanis ansatte er sikret anstændige løn- og arbejdsforhold i henhold til gældende lov på området
 • Alle medarbejdere og ledere inviteres til en årlig medarbejderudviklingssamtale, hvor der udarbejdes en personlig handlingsplan for den kommende periode
 • For at opretholde et højt orienteringsniveau i forhold til medarbejderne afholdes der løbende afdelings- og personalemøder.
 • Vi rokerer rundt på arbejdsressourcerne i perioder, hvor der er lav aktivitet fremfor at skride til afskedigelse
 • Vi tilbyder jobrotationer i de stillinger hvor det er muligt
 • Vi tager stikprøver hos vores leverandører for at sikre, at de også tilbyder anstændige jobs

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi vil hos Dansani producere vores produkter, så miljøpåvirkningen minimeres ved fremstilling. Vi anvender råvarer, vand og energi effektivt for at mindske vores påvirkning på miljøet. Vi begrænser emissioner, affald og udledning fra vores aktiviteter mest muligt.

Vi er løbende opmærksomme på nye muligheder for at forbedre de miljømæssige kvaliteter af vores produkter og produktionsmetoder.

 • Vi har installeret bevægelsessensorer, der minimerer det elforbrug, der går til oplysning af udstilling
 • Vi har øget isoleringsgraden og mindsket varmeforbruget i lagerhaller
 • Vi genindvinder varmen i vores produktionshaller
 • 95% af alt affald fra produktionen sorteres med henblik på genanvendelse
 • Vi udarbejder et frivilligt affaldsregnskab for at minimere vores ressourceforbrug mest muligt
 • Vi minimerer brugen af pap og bruger genanvendeligt pap og genbrugspap til at emballere produkter
 • Vi slukker pc’er og computerskærme, når de ikke er i brug
 • Vi gør det nemt at udskille elektriske komponenter fra vores produkter, så det er minimalt, hvad der skal affaldsbehandles som elektronikskrot
 • Vi begrænser indhold af henholdsvis kemikalier og farlige stoffer i el-materiel i vores produkter
 • Vi bruger kun træ og træfiberkomponenter i vores produkter fra skovbrug i EU, hvor der er regler omkring genplantning