Medarbejdere

Dansani ønsker at skabe rammerne for en høj arbejdsglæde og vi har meget fokus på medarbejderens sundhed og trivsel. Det sker bl.a. ved at opretholde høje sikkerhedsstandarder på arbejdsmiljøområdet, vise omsorg for den enkelte og gøre en særlig indsats for at øge sundhed og sikkerhed på virksomheden. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde sundhedsforsikring til alle medarbejdere, bestræbe os på at reducere antallet af arbejdsulykker, begrænse brugen af kemikalier og forebygge nedslidning på grund af gentagne bevægelser.

Fra værdibaserede holdninger til samfundsansvarlige handlinger

Vi vil

 • Være en arbejdsplads, hvor nuværende og kommende medarbejdere ønsker at arbejde på grund af de ting vi gør, og den måde vi gør tingene på.
 • Følge de danske og internationale love vedrørende arbejds- og arbejdstagerrettigheder. Dansani støtter FN Global Compact i forhold til arbejdskraft.
 • Tilbyde et sikkert, sundt og inspirerende arbejdsmiljø for at fastholde og tiltrække kvalificerede og engagerede medarbejdere.
 • Løbende udvikle de faglige og personlige kompetencer hos vores medarbejdere.
 • Behandle vores medarbejdere retfærdigt og gøre vores bedste for at sikre atbeslutninger vedrørende ansættelse, løn og opsigelse er baseret på relevante og objektive kriterier.
 • Stræbe efter at skabe en mangfoldig arbejdsplads, hvor medarbejderne har forskellige kompetencer og unikke kvaliteter. Vi tolererer ikke diskrimination eller chikane på grund af religion, race, farve, køn, alder, seksuel orientering eller politisk overbevisning
 • Behandle ansøgere med den højeste respekt og fortrolighed, og vil ikke diskriminere dem på grundlag af de oplysninger, de giver os, og vi gør en indsats for ikke at stille spørgsmål, der kan opfattes som diskriminerende.

Dansanis tiltag for et godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel

 • Vi praktiserer en medarbejderpolitik med vægt på arbejdsglæde, omsorg for den enkelte, trivsel, sundhed, sikkerhed og social ansvarlighed.
 • Vi fokuserer på diversitet i vores medarbejdersammensætning, da vi mener at diversitet skaber værdi både internt og eksternt. Vi fokuserer på diversitet med hensyn til kompetencer, uddannelsesmæssig baggrund, nationalitet, alder samt køn og vælger altid den bedste egnede til jobbet.
 • Alle medarbejdere inviteres til en årlig MUS, hvor der udarbejdes en personlig handlingsplan for den kommende periode.
 • Alle nye medarbejdere gennemgår et introduktionsforløb i virksomheden, for at sikre en god start på nye opgaver, introduktion til virksomhedens strategi og værdier, samt en generel gennemgang af vores organisation og medarbejderhåndbog.
 • Vi overholder arbejdsmiljølovgivningen og i vores arbejdspladsvurderinger (APV), som udføres minimum hvert 3. år, kortlægger vi både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. APV’en bruges til at kortlægge, prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer. Vores arbejdsmiljøorganisation (AMO) er repræsenteret af medlemmer fra såvel produktionen som administrationen. Alle medlemmer har den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. AMO holder 4 årlige møder, 1 årlig arbejdsmiljødrøftelse samt 2 sikkerhedsrunderinger
 • Hensynet til arbejdsmiljøet er tænkt ind i vores bygninger i Haderslev – f.eks. i form af gulvbelægning, der skåner ben og fødder, mange og store vinduer med et naturligt lysindfald, der giver en god dagsrytme samt temperaturregulerede produktionshaller for at forebygge sygdom.
 • Vi arbejder konstant på at minimere støjgener i såvel produktion som administration og har udarbejdet retningslinjer for at minimere støjgener i åbne kontorlandskaber.
 • Vi har nedskrevne retningslinjer for hvordan vi håndterer stress og hvordan vi kan forebygge stress og stressrelaterede problemer i vores daglige arbejde.
 • Vi støtter sundhedsfremmende aktiviteter.
 • Maden i vores kantine indkøbes og tilberedes efter principper om sund ernæring. Vi arbejder målrettet med at reducere madspild ved at have fokus på den mængde af mad, som vi hver dag fremstiller samt genbruge madrester i det omfang det er muligt.
 • Vi har en rygepolitik, hvor rygning ikke er tilladt indendørs.
 • Vi støtter op omkring en balance mellem arbejdsliv og privatliv. Hvis der i perioder er behov for det, tilbyder virksomheden en hjælpende hånd i form fleksible arbejdstider, nedsat tid, orlov eller om muligt, hjemmearbejdsdage.
 • Der afholdes månedlige personalemøder, hvor medarbejdere løbende informeres om økonomi og andre forhold.
  Vi tager årligt på en fælles studietur for at søge faglig inspiration og styrke sammenholdet.
 • Vi yder tilskud til arbejdstøj og sikkerhedssko tilbydes alle medarbejdere i produktionen.