Samfund

Dansani har på alle områder fokus på et forretningsdrevet samfundsansvar. Lige fra vores valg af råvarer og leverandører over vores interne processer og det sociale arbejdsmiljø i virksomheden til leverancer af produkter.

Samfundsansvar

Vi har en formuleret miljøpolitik, som vi efterlever i vores bestræbelser på at minimere miljø- og klimabelastningen. Ud fra devisen om at mange bække små gør en stor å, bestræber vi os på at handle miljømæssigt og socialt ansvarligt i stort og småt.

På vores arbejdspladser vægter vi arbejdsmiljø og social trivsel højt. Hos Dansani har vi fokus på menneskelig forskellighed og mangfoldighed.

Vi vil

 • Drive en samfundsansvarlig forretning
 • Være en god partner, som både forbrugere og forhandlere kan vælge med sindsro og god mavefornemmelse
 • Tage ansvar for det samfund, som vi er en del af.
 • Være en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere trives og er stolte af at arbejde. Det giver arbejdsglæde og dermed høj produktkvalitet.
 • Fokusere på at øge den lokale beskæftigelse gennem vækst.
 • Skabe et dynamisk arbejdsmiljø og tiltrække kvalificerede medarbejdere til regionen.
 • Være engageret gennem forskellige sponsorater både regionalt og lokalt.

Dansanis tiltag for at drive en samfundsansvarlig forretning

 • Vi støtter uddannelsessystemet og samarbejder med uddannelsesinstitutioner både lokalt og regionalt. Vi tilbyder både elevuddannelser, praktikophold og praktikpladser.
 • Vi tager vores ansvar for at få unge ind på arbejdsmarkedet og tilbyder hvert år elevstillinger indenfor salg, administration, indkøb, lager mv. samt mulighed for at lave afsluttende specialeopgave inden for vores virksomhed.
 • Vi tager et aktivt ansvar for at integrere etniske minoriteter og mennekser, der har svære vilkår på arbejdsmarkedet, fx mennesker med nedsat arbejdsevne.
 • I Dansani er der plads til forskellige religioner og meninger. Som virksomhed er vi neutral med hensyn til religion. Vi er 11 forskellige nationaliteter fordelt på 220 medarbejdere.
 • Vi er engageret i lokalsamfundet med sponsorater.

Anti-korruption og økonomisk etisk adfærdskodeks

Dansani er en international virksomhed. Vores medarbejdere er i kontakt med både offentlige og private organisationer, kunder og andre samarbejdspartnere i både ind- og udland. Dansani støtter den internationale indsats for bekæmpelse af korruption.

Nul-tolerance over for korruption og økonomisk kriminalitet

Hos Dansani er vi fast besluttet på at opretholde de højeste standarder for integritet og arbejdsetik blandt vores medarbejdere og på tværs af alle aktivitetsområder.

Vores anti-korruptionspolitik og dens adfærdskodeks gælder for alle medarbejdere, der arbejder i Dansani og dets datterselskaber. Dens formål er at sikre, og støtte adfærd og arbejdsetik karakteriseret ved høje standarder for personlig og organisatorisk integritet, både internt og eksternt i forhold til samarbejdspartnere.

Vores anti-korruptionspolitik vejleder medarbejdere om deres nødvendige adfærd, hvis de konfronteres med korruption, korrupte praksisser eller korrupte udsagn, og når de arbejder på at forebygge korruption.

Hvad er korruption?

Korruption defineres som misbrug af betroet magt til privat vinding. Det påvirker alle, hvis liv, levebrød eller lykke afhænger af integriteten af mennesker i en magtposition, det truer stabiliteten og sikkerheden i samfundet, og det underminerer demokratiske institutioner og værdier.

Denne definition svarer til begrebet korruption i den danske straffelov og i internationale Antikorruptions konventioner, og den omfatter situationer, hvor der tages og gives bestikkelse, samt andre former for aktiv eller passiv korruption. 

Korruption er bedst kendt i form af bestikkelse, bedrageri, underslæb eller afpresning. Korruption involverer imidlertid ikke udelukkende at penge skifter hænder; det kan også omfatte levering af tjenester for at opnå fordele, såsom gunstig behandling, særlig beskyttelse, ekstra tjenester eller hurtigere sagsbehandling.

Hvad er økonomisk kriminalitet?

Økonomisk kriminalitet anses almindeligvis for at omfatte følgende lovovertrædelser; svig, elektronisk kriminalitet, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, bestikkelse og korruption.

Økonomisk etisk adfærdskodeks

Alle medarbejdere hos Dansani og dets datterselskaber vil respektere og fremme principperne i nedenstående adfærdskodeks:

 • Vi vil undgå enhver konflikt – reel eller potentiel – mellem personlige og/eller virksomhedens interesser og det omgivende samfunds interesser.
 • Vi vil ikke give eller acceptere nogen form for bestikkelse.
 • Magtmisbrug. Vi vil ikke for egen vindings skyld forsøge at påvirke nogen gennem magtmisbrug eller trusler.
 • Vi vil ikke bedrage, svindle eller misbruge tillid for at opnå unfair eller uærlige fordele.
 • Underslæb. Vi vil ikke misbruge aktiver, der er betroet til os.
 • Gaver og tjenester. Vi vil ikke hverken direkte eller indirekte give eller modtage gaver eller tjenester som måtte påvirke vores præstation eller dømmekraft. Dette inkluderer dog ikke lejlighedsgaver og mindre gaver.
 • Nepotisme og begunstigelse. Vi vil ikke favorisere venner, familie eller nære personlige relationer ved rekruttering, indkøb, konsulentassistance eller anden bistand.
 • Vi vil opretholde procedurer og kontroller til identifikation og verifikation af samarbejdspartnere for at beskytte os mod finansiel kriminalitet og hvidvask af penge.
 • Information og gennemsigtighed. Vi vil sikre at alle medarbejdere er bekendte med denne politik.